Small Bore Fittings NOG 120

 

Ellingsen Systems er leverandør av NOG-120 kurs. Vi har utført en mengde kurs for operatørselskaper og leverandører til oljeindustrien. Vi kan også utføre kurs på engelsk om ønskelig.

Teori og praksis 

Kursene er delt mellom teori og praksis. Det utføres praktiske oppgaver innen gjenger, fittings, rørbøying og trykktesting. Deltakerne får opplæring i montering av store fittings med hydraulisk formonteringsverktøy. Alle deltakere må bestå praktisk og teoretisk eksamen.

Opplæring i Stavanger og Bergen

Vår strategi er å være best på de kursene vi tilbyr, og det bærer våre lokaler og utstyr preg av. Flere engasjerte og dyktige medarbeidere utfører kursene. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger på innhold og utførelse.

Kursavgift

Kursavgiften for NOG-120 kurset er kr 7200,- per deltaker i Stavanger og kr 7800,- per deltager i Bergen. Kurset går over to dager. Høytrykksfittingskurs (Autoclave, Butech etc.) varer en dag og koster kr 4500. Kursavgiften inkluderer alt kursmateriell og lunsj, med mindre annet er oppgitt.

Avbestilling

Avbestilling må skje skriftlig og senest 14 dager før kursstart. Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart beregnes full kursavgift. Dersom du velger å bytte kurs senere enn 14 dager før opprinnelig kursstart, beregnes et gebyr på 10% av kursavgiften.

Kursplan

Kursplanen viser oppsatte kurs i Stavanger og Bergen. Er det ønskelig med kurs utover oppsatte datoer eller andre steder, ta kontakt direkte med Aina Goa på epost goa@ellingsensystems.no eller 970 89 987. Vi gjør vårt ytterste for å sette opp kurs på ønsket tid og sted.

Kurs

Kurs