Ellingsen Systems AS kjøper Lewa Nikkiso Norway AS

Ellingsen Systems AS kjøper 100% av aksjene i Lewa Nikkiso Norway AS. Transaksjonen ble gjennomført 1. oktober 2020, og Lewa Nikkiso Norway AS endret samtidig navn til Pump Service AS.
Written on 28.10.2020, 00:00
Ellingsen Systems AS kjøper Lewa Nikkiso Norway AS

Pump Service AS blir et datterselskap av Ellingsen Systems AS.

Lewa GmbH er en verdensledende leverandør av dosering- og prosesspumper til alt fra petrokjemisk industri, raffinerier, industri samt olje- og gassmarkedet. I Norge er mer enn 1000 pumper installert de siste 30 årene.

Med unntak av selskapets navnendring, så vil det ikke være endringer i løpende kontrakter eller forpliktelser ift kunder og prosjekter. Organisasjonsnummer og bankforbindelser vil forbli uendret.

I forbindelse med oppkjøpet blir Ellingsen Systems AS eksklusiv distributør for Lewa GmbH`s produkter i Norge, og vil overta alle forpliktelser i Lewa Nikkiso Norway AS.

Ellingsen Systems AS har et klart mål om å være den ledende leverandøren i Norge av produkter, service og systemer innen kjemikalieinjeksjon, og ser dette som en viktig investering for å bekrefte sin posisjon.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Morten Ree, Ellingsen Systems AS, +47 920 16 067, ree@ellingsensystems.no

Les hele pressemeldingen her