Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

Ellingsen Systems anerkjenner og arbeider for å ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Vi følger FNs prinsipper for ansvarlig næringsvirksomhet, FNs Global Compact som baserer seg på ti prinsipper på områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Prinsippene er innarbeidet i våre Etiske retningslinjer/ Code of Conduct.

Våre kunder og leverandører med underleverandører skal anerkjenne og arbeide etter disse prinsippene.

 

Aktsomhetsvurdering

Hvert år gjennomfører vi en aktsomhetsvurdering for å kartlegge, forebygge, avbøte og redegjøre for hvordan vi håndterer faktiske og mulige negative konsekvenser av egen virksomhet, leverandørkjede og kunder, relatert til menneskerettigheter, sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet, miljøvern, bestikkelser og korrupsjon.

 

Åpenhet

Vi har full åpenhet om vårt arbeide for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og Aktsomhetsvurdering, etiske retningslinjer og Code of Conduct er tilgjengelig på denne siden. Den som ønsker ytterligere informasjon om vårt arbeide innen dette området kan sende forespørsel til oss og vi vil gi informasjon senest innen tre uker.

 

Forespørsel om informasjon sendes til e-post: logistics@ellingsensystems.no

 

Varsling/ klage

Alle oppfordres til å varsle hvis de mener Ellingsen Systems direkte eller indirekte bidrar til å krenkelse av menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold eller korrupsjon. Ellingsen Systems ser varsling som positivt og varsler vil ikke bli straffet eller bli skadelidende på grunn av varselet. Varsler vil holdes anonym der dette ønskes.

 

Varsel vil registreres i avvikssystemet til Ellingsen Systems og behandles av kvalitetsansvarlig. Kvalitetsansvarlig rapporterer varselet til Daglig Leder som beslutter tiltak for å ivareta varselet. Varsler vil holdes orientert om tiltak og resultat av tiltak.

 

Varsel meldes til e-post: logistics@ellingsensystems.no

Code of conduct

/Files/Images/Ellingsen-systems/Dokumentfiler/Code of Conduct Ellingsen Systems.pdf

 

Etiske retningslinjer

/Files/Images/Ellingsen-systems/Dokumentfiler/Etiske retningslinjer Ellingsen Systems.pdf

 

Aktsomhetsvurdering

/Files/Images/Ellingsen-systems/Dokumentfiler/Aktsomhetsvurdering Ellingsen Systems 220818.pdf

Linker:

FNs ti prinsipper for ansvarlig næringsliv

UN Compact Ten principles for Responsible businesses