Ellingsen Systems AS kjøper Lewa Nikkiso Norway AS

Ellingsen Systems AS kjøper 100% av aksjene i Lewa Nikkiso Norway AS. Transaksjonen ble gjennomført 1. oktober 2020, og Lewa Nikkiso Norway AS endret samtidig navn til Pump Service AS.
Skrevet den 28.10.2020, 00.00
Ellingsen Systems AS kjøper Lewa Nikkiso Norway AS

Pump Service AS blir et datterselskap av Ellingsen Systems AS.

Lewa GmbH er en verdensledende leverandør av dosering- og prosesspumper til alt fra petrokjemisk industri, raffinerier, industri samt olje- og gassmarkedet. I Norge er mer enn 1000 pumper installert de siste 30 årene.

Med unntak av selskapets navnendring, så vil det ikke være endringer i løpende kontrakter eller forpliktelser ift kunder og prosjekter. Organisasjonsnummer og bankforbindelser vil forbli uendret.

I forbindelse med oppkjøpet blir Ellingsen Systems AS eksklusiv distributør for Lewa GmbH`s produkter i Norge, og vil overta alle forpliktelser i Lewa Nikkiso Norway AS.

Ellingsen Systems AS har et klart mål om å være den ledende leverandøren i Norge av produkter, service og systemer innen kjemikalieinjeksjon, og ser dette som en viktig investering for å bekrefte sin posisjon.
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Morten Ree, Ellingsen Systems AS, +47 920 16 067, ree@ellingsensystems.no

Les hele pressemeldingen her