Covid-19 virus - Informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere

I forbindelse med dagens utfordrende situasjon rundt Covid-19 viruset, vil Ellingsen Systems AS til enhver tid følge retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (FHI) og helsemyndighetene. I tillegg har vi en egen Beredskapsplan som ivaretar de ansatte og pårørende.
Skrevet den 17.03.2020, 00.00
Covid-19 virus - Informasjon til våre kunder og samarbeidspartnere

Vi har gjort nødvendige tiltak for å sikre at våre leveranser til kunder og samarbeidspartnere blir opprettholdt i forhold til lovet datoer i eksisterende ordrer. Både engineeringskapasitet og produksjonskapasitet opprettholdes parallelt, og våre prosjekter er i rute på levering. Ellingsen Systems AS er en fleksibel og tilpasningsdyktig bedrift som har gjort konkrete tiltak for å sikre at dette vedvarer. Våre svært dyktige ansatte har på alle måter bidratt til at vi fortsetter god og stabil drift.

Det er med andre ord ingen grunn til at nye og eksisterende kunder skal holde tilbake bestillinger i frykt for gjennomføring.

Vi har gode alternative digitale videoløsninger til å gjennomføre generelle oppfølgingsmøter, BCM og FAT for kunder og tredjeparter.

Vi følger den pågående situasjonen tett, og vil selvfølgelig holde dere oppdatert dersom situasjonen endrer seg i nær fremtid. God dialog og tett oppfølging begge veier vil gi oss best mulig utgangspunkt for en sikker og god leveranse av både produkter og dokumentasjon.

Vi er tilgjengelig for alle spørsmål i denne forbindelse

 

Vennlig hilsen
Morten Ree

Daglig Leder
Ellingsen Systems AS